7th Polish Scouts - 7.D.H

Oto nowy Kalendarz 

  

Sw Jerzy 2015


Zlot Choragwi 25 lipca -8ego sierpnia

Zlot Okręgu odbędzie się  Wielkiej Brytanii na
terenie Yardley Chase, Horton, Northamptonshire pod nazwą “Odwaga”.
Termin: od soboty 25 lipca do soboty 8 sierpnia 2015

Na Zlocie Okręgu harcerstwo z całej Wielkiej Brytanii będzie obozować przez dwa tygodnie na
jednym terenie: harcerki na Zlocie Harcerek, harcerze na Zlocie Harcerzy. Zlot będzie okazją
do nawiązania nowych przyjaźni i do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu. W czasie
Zlotowych konkursów drużyny i hufce będą mogły wykazać się umiejętnością z pionierki,
sportu, śpiewu i wielu więcej! Chcemy by każda harcerka i każdy harcerz mieli na Zlocie
wspaniałe przeżycia harcerskie które będą pamiętać całe życie.

kliknij tu komunikat ogolny

Zuchowa kolonia Komunikaty

Komunikat kolonia zuchowa nr1 kliknij tu
Zgloszenie na kolonie kliknij tu

7ka jest pierwszą drużyną co ma video kronikekliknij tu lub pójdz na youtube  7dhtv

Nowa Strona Hufca

Oto wspaniała strona Hufca Warszawa na której są wszelkie informacje itd.

Niezapomnij sprawdz kalendarzyk !!

Rejestracja i składki ....BARDZO WAZNE....

KLIKNIJ TU aby dostać zgłoszenie PROSIMY O SKLADKI