7th Polish Scouts - 7.D.H
<h1><br /></h1><h1 align="left">Dowidzenia Patryk<br /></h1><h1><p align="left" style="line-height: 14.3999996185303px;">Ale naprawde to daleko nie odchodzi zostaje jako zastępca szczepowego I kapitan wędrowników na południowy londyn</p></h1><h1 align="left"><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder" style="height: 200px; width: 320px;"><span class="wfxcontainer_editicon"><p align="center"> </p></span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span></span></h1><h1 align="left">Zlot Choragwi 25 lipca -8ego sierpnia</h1><h1><div style="font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 14.3999996185303px; text-align: start;"><div><span style="font-size: 14px !important;"><span style="font-size: 12px !important;">Pragniemy poinformować, że w przyszłym roku odbędzie się Zlot Okręgu Wielkiej Brytanii na</span></span></div><div>terenie Yardley Chase, Horton, Northamptonshire pod nazwą “Odwaga”.</div><div>Termin: od soboty 25 lipca do soboty 8 sierpnia 2015</div><div><br /></div><div>Na Zlocie Okręgu harcerstwo z całej Wielkiej Brytanii będzie obozować przez dwa tygodnie na</div><div>jednym terenie: harcerki na Zlocie Harcerek, harcerze na Zlocie Harcerzy. Zlot będzie okazją</div><div>do nawiązania nowych przyjaźni i do zdobywania umiejętności potrzebnych w życiu. W czasie</div><div>Zlotowych konkursów drużyny i hufce będą mogły wykazać się umiejętnością z pionierki,</div><div>sportu, śpiewu i wielu więcej! Chcemy by każda harcerka i każdy harcerz mieli na Zlocie</div><div><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;">wspaniałe przeżycia harcerskie które będą pamiętać całe życie.</span></span></div></div><div style="font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 14.3999996185303px; text-align: start;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;"><br /></span></span></div><div style="font-size: 12px; font-weight: normal; line-height: 14.3999996185303px; text-align: start;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 12px;">kliknij tu <a href="https://websitebuilder.1and1.co.uk/xml/wfxdirect/res;jsessionid=9AF4A3B4B9344FDA7AA2F0D70ADDA14C.TCpfix101a?name=Zlot+Okregu+2015+-+List+od+Komendantow+do+Harcerzy+i+Rodzicow.pdf&type=resource" wfxtype="resource" wfxsrc="Zlot Okregu 2015 - List od Komendantow do Harcerzy i Rodzicow.pdf" target="_blank">komunikat ogolny</a></span></span></div></h1><h1>Wesolych swiat 2013</h1><p><br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/6J7O3G0u6dw&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span><br class="wfxspacer" /></p><h1><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;"><h1><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;">Wycieczka Sw Jerzego z Patrykiem</span></span></u></b></span></h1><p><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;"><br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/dV3K2MpOTH0&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></span></span></u></b></span></p></span></span></u></b></span></h1><h1><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u /></b></span></h1><h1><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;">Oto nasza flaga mowi Dh Patryk</span></span></u></b></span></h1><p><span lang="PL" style="font-size: 14pt;"><b><u><span style="font-size: 12px;"><span style="font-size: 18px;"><br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/mxzEZjCnDJc&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></span></span></u></b></span></p><h1>Kronika 9 Wesołych Swiąt<br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/zBMVc6AJQD4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span><br class="wfxspacer" />Kronika 8</h1><h1>Kronika 7</h1><h1>Kronika 6<br class="wfxspacer" /></h1><h1><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/Sw2CHb0mh9g&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></h1><h2>Kronika 5<br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/0YJ87ctaTaA&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></h2><p /><h1>Kronika 7ki <span style="font-size: 24px;">Zaczynamy</span></h1><p><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/dpgAYG1NGAU&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span><br class="wfxspacer" /></p><h2><span style="font-size: 24px;">Oto pierwsza kronika</span></h2><p><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/ZiSc9YLBjug&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></p><p><br class="wfxspacer" /><br class="wfxspacer" /></p><h2><span style="font-size: 24px;">Kronika 13ego pazdziernika</span></h2><p><br class="wfxspacer" /><br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/0r_T6nlzB1g&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span><br class="wfxspacer" /></p><h1>Kronika 20ego pazdziernika<br class="wfxspacer" /><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editicon"> </span><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span><span class="wfxcodesnippet" contenteditable="false" wfxtype="wfxcodesnippet">&lt;iframe width=&quot;560&quot; height=&quot;315&quot; src=&quot;http://www.youtube.com/embed/fPzHHwJWv00&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;</span></span></h1><h1 align="center"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 24px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 24px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 18px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 14px;"><span style="font-size: 18px;">Kronika Zaduszki</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></h1><h1 align="center"><span xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" title="Placeholder title" class="wfxcodeplaceholder_large" contenteditable="false" style="height: 200px; width: 320px;" deletable="false" wfxtype="wfxcodeplaceholder"><span class="wfxcontainer_editlabel">Code placeholder</span></span></h1>